Over het kantoor

Bij Van den Hemel & Bonis Advocaten worden strafzaken behandeld vanuit een gemeenschappelijke visie op de strafrechtpraktijk. Wij hebben gespecialiseerde kennis van - en ruime ervaring in - het behandelen van alle soorten strafzaken. Naast een grote gedrevenheid om de belangen van onze cliënten te behartigen hechten wij
aan een laagdrempelige en toegankelijke communicatie.

Wij zijn één van de weinige kantoren in regio Dordrecht dat zich voornamelijk richt op strafrecht. U kunt bij ons terecht voor alle soorten strafzaken, zoals bijvoorbeeld levensdelicten, geweldsdelicten, drugsgerelateerde delicten, vermogensdelicten, jeugdstrafzaken, verkeerszaken etc. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan: moord, doodslag, overvallen, openlijke geweldpleging, mishandeling, huiselijk geweld, wietteelt, handel in harddrugs, diefstal, heling, verduistering, rijden onder invloed, (forse) snelheidsovertredingen etc. Deze opsomming betreft slechts voorbeelden en is niet limitatief.

Ook treden wij regelmatig op in beklagzaken voor onze gedetineerde cliënten inzake penitentiaire geschillen bijvoorbeeld met de directeur van de Penitentiaire Inrichting of met de Selectiefunctionaris (overplaatsing).    

Daarnaast kunt u bij ons terecht voor alle zaken op het gebied van (civiel) jeugdrecht (uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling e.d.).